Dịch vụ hỗ trợ giám sát an ninh thông qua lực lượng phản ứng nhanh

Lực lượng phản ứng nhanh – Nhân viên cơ động: Bộ phận nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, rèn luyện để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như hỗ trợ, giám sát an ninh tại các mục tiêu bảo vệ.

  • Yêu cầu đối với lực lượng phản ứng nhanh:

–   Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn.

–  Trình độ chuyên môn cao, có năng lực và kinh nghiệm bảo vệ cao cấp.

–  Có khả năng chịu được áp lực, năng nổ, nhanh nhẹn.

–  Có kỹ năng nhận biết, phân tích tình huống một cách nhanh xong để ngăn chặn, xử lý tình huống khẩn cấp kịp thời bảo đảm an toàn cho con người và mục  tiêu.

–  Thành thạo sử dụng các trang thiết bị an ninh cao cấp.

  • Hỗ trợ giám sát an ninh thông qua các công việc cụ thể như sau:

– Kiểm tra, giám sát hoạt động an ninh của các nhân viên an ninh tại các mục tiêu: kiểm tra tác phong làm việc, các yêu cầu, nội quy khi thực hiện công việc.

– Lập báo cáo, biên bản kỷ luật trong trường hợp phát hiện các sai phạm của nhân viên an ninh, các đối tượng trong mục tiêu khi đi tuần tra, giám sát an ninh.

– Hỗ trợ 24/24 các mục tiêu có nguy cơ hoặc xảy ra rủi ro, phối hợp hỗ trợ thay thế các vị trí nhân viên an ninh được điều động.

– Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động giám sát bảo vệ vận chuyển tài sản có giá trị, các thiết bị giám sát an ninh hiện đại của hệ thống ngân hàng.