Category Archives: Dịch vụ cảnh báo giám sát

Dịch vụ cảnh báo giám sát đặc biệt của HNK đối với lĩnh vực ngân hàng

Hiện nay với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, các mối đe dọa phá hoại, trộm cắp tại các ATM và văn phòng giao dịch tiền mặt của Ngân hàng ngày càng nhiều. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ tiên tiến, tối ưu nhất đối với ngành ngân hàng, HNK đã thực hiện triển khai thiết kế Hệ thống SOC đặc biệt dành riêng cho lĩnh vực ngân hàng