Dịch Vụ Bảo Vệ Nhà Máy

Cùng với sự phát hiện mạnh của Khu công nghiệp, khu chế tác, HNK cũng đẩy mạnh chất lượng các Dịch vụ bảo vệ Nhà máy. Nhà máy thường được nằm trong các khu Công nghiệp có diện tích lớn, độ bao quát lớn, do đó, HNK sẽ bố trí nhân lực theo phân luồng như sau:

1. Nhân viên an ninh tại Cổng chính:

– Kiểm soát, bao quát an ninh từ bên ngoài.
– Kiểm soát nhân viên đến làm việc và ra về trong thời gian quy định.
– Theo dõi, tổng hợp lập sổ ghi chép số lượng khách hàng, phương tiện ra vào. Bàn giao, ghi chú giao ca cho các ca trực sau.
– Hướng dẫn khách hàng đến làm việc tới các bộ phận theo đúng quy định, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban.
– Giám sát nhân viên ra về, kiểm soát để tránh thất thoát tài sản của nhà máy.
– Kiểm sát chặt chẽ, đề phòng các đối tượng xấu trà trộn và nhằm phá hoại, tẩu tán tài sản, gây ảnh hưởng hoạt động vận hành của nhà máy.
– Kiêm soát hàng hóa ra vào phải theo đúng chứng từ theo quy định.
– Nhận, gửi thư từ, bưu phẩm cho các ban, bộ phận chức năng theo quy định.2. Tuần tra các khu vực:
– Thường xuyên kiểm tra vòng ngoài trong Khuôn viên ngoài nhà máy, đảm bảo không có các đối tượng trà trộn bất hợp pháp.
– Tuần tra, giám sát trong các xưởng của nhà máy, khu vệ sinh, kho hàng, đảm bảo công tác PCCC, hệ thống điện, nước,  các trang thiết bị, tài sản và các nhân viên không uống rượu, hút thuốc….
– Kiểm tra, giám sát nhắc nhở cán bộ công nhân viên không gây mất trật tự, ăn uống, làm việc riêng trong giờ làm việc…
– Giám sát việc giao nhận, nhập hàng hóa, hỗ trợ kho hàng khi cần thiết.
– Kiểm tra các khu vực vắng người, cửa sổ, cửa ra vào, niêm phong khu vực làm việc khi hết giờ theo quy định.
– Kiểm tra niêm phong khi nhận giao ca, hỗ trợ các bộ phận khác trong giờ cao điểm…

HNK cam kết đi đầu trong các dịch vụ bảo vệ với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trách nhiệm.