Hnk triển khai lực lượng bảo vệ tại Trường thực nghiệm Hà Nội

Uơm mầm và nuôi dưỡng ước mơ của những mầm non của đất nước – chính là sứ mệnh của Trường học, giáo viên trên mọi miền tổ quốc theo tư tưởng của Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo đúng tôn chỉ của Hồ chủ tịch, dành những điều tuyệt vời nhất cho trẻ em. Trường Trung học, Trung học Cơ sở & Trung học Phổ Thông thực nghiệm Khoa học Giáo dục ( Gọi tắt: Trường Thực nghiệm) không chỉ nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo, cải tiến cơ sở vật chất mà còn rất chú đáo trong việc tìm kiếm một đối tác hợp tác chuyên nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tại Trường.

HNK đã được Trường Thực Nghiệm tin tưởng và phó thác trách nhiệm đảm bảo an toàn học đường cho các mầm non tương lai của Trường. HNK hiểu rõ rằng công tác bảo vệ trong trường không chỉ đơn giản là gác cổng, trông xe mà còn phải đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng và đặc biệt là đảm bảo một môi trường lành mạnh, ổn định cho các em học sinh.

Trường Thực Nghiệm trực thuộc Viện KHGD Việt Nam được sáp nhật từ 03 trường Trung học Thực Nghiệm, Trung học cơ sở Thực Nghiệm và Trung học Phổ Thông Thực nghiệm ngày 19/09/2018. Trường thuộc trong hệ công lập trong hệ thống giao dục Thành phố Hà Nội và Quốc Gia.

 

Bên cạnh việc dạy học và đào tạo theo chương trình giảng dạy của Bộ giáo dục, trường còn thực nghiệm kết hợp phương pháp dạy học tiên tiến, áp dụng các mô hình, thực nghiệm nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học giáo dục. Phương pháp dạy học mở, đa dạng và thu hút được nhiều đối tượng học sinh với mong muốn mang đến sự khả thi và hội nhập với nền giáo dục cải cách của thế giới.

Trên tinh thần dạy học theo xu hướng mới, công tác bảo vệ của HNK cũng phải đảm bảo phù hợp với sự phát triển, giao thoa của Trường học.

Từ ngày 30/10/2020, Công ty TNHH KD Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp HNK đã tiếp nhận và chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh tại Trường Thực Nghiệm. HNK sẽ luôn luôn cải tiến chất lượng dịch vụ của chính mình để cùng đồng hành với Trường Thực Nghiệm để mang đến cho tương lai của Đất nước những thiếu niên, thiếu nữ đầy nhiệt huyết, bước vào đời với sự tự tin và nền giáo dục tuyệt vời nhất.