Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp thông báo chuyển địa điểm.
Từ ngày 19/05/2014 Văn phòng công ty sẽ chuyển về Số 844 ngõ 850 đường Láng - Hà Nội

Để lại bình luận