1. Máy bộ đàm là gì?

Máy bộ đàm là thiết bị di động cầm tay dùng để liên lạc trực tiếp trong một nhóm máy làm việc. Cho phép 1 người nói và nhiều người nghe (làm việc theo nhóm) đồng thời. Bán kính (khoảng cách) liên lạc giữa các máy bộ đàm cầm tay trực tiếp từ 1 ->3km hoặc có thể xa hơn (tùy loại bộ đàm + điều kiện khu vực)

Ứng dụng cụ thể: 1 tòa nhà có 10 bảo vệ và họ cần thường xuyên liên hệ, trao đổi với nhau khi đi tuần, kiểm tra. Khi đó 1 người đi kiểm tra có thể dùng bộ đàm để thông báo tình hình cho mọi người trong nhóm mình.

2. Sự khác nhau giữa Máy bộ đàm và Điện thoại:

Bộ đàm Điện thoại
Liên lạc tức thì bằng cách nhấn 1 nút và nói Sử dụng phức tạp và nhiều chức năng hơn
Các máy cùng tần số có thể nghe, trao đổi với nhau Không có tính năng này
Không mất cước phí liên lạc Mất cước phí liên lạc
Không cần đăng ký mạng viễn thông công cộng Phải đăng ký sử dụng mạng viễn thông công cộng

3. Ứng dụng của máy bộ đàm

– Dùng cho các công ty dịch vụ bảo vệ… -> Bộ đàm An ninh

–  Dùng cho các công ty kinh doanh vận tải, taxi… -> Bộ đàm trạm chính

– Dùng cho lĩnh vực hàng hải, tàu đánh cá… -> Bộ đàm hàng hải

–  Dùng cho công trường xây dựng, nhà máy…

– Dùng cho các khu công viên, nhà hàng, khách sạn, tòa nhà…

–  Dung cho lĩnh vực dầu khí, môi trường nguy hiểm, dễ cháy nổ

–  Dùng cho lĩnh vực vũ trang, công an, quân đội

– Dùng cho lĩnh vực nhà ga, cảng hàng không,  dịch vụ mặt đất…