Máy tuần tra

 Máy chấm công tuần tra người bảo vệ GS 6000C được trang bị cho nhân viên tuần tra bảo vệ, hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong việc canh gác, bảo vệ... Trong lúc đi tuần tra, máy sẽ đọc dữ liệu các điểm tuần tra, dữ liệu này sẽ được đưa về máy tính thông qua dây cáp, phần mềm sẽ xuất ra báo cáo thời gian, giúp người quản lý biết được thời gian điểm đến của nhân viên có nhiệm vụ đi tuần tra.  

Máy tuần tra JWM WM500v5

GIÁ: LIÊN HỆ

Máy tuần tra MITA 8100C 

GIÁ: LIÊN HỆ

Máy tuần tra MITA GS6000E

GIÁ: LIÊN HỆ

Máy tuần tra MITA            9000E

GIÁ: LIÊN HỆ

Nút cảm ứng tuần tra

GIÁ: LIÊN HỆ

Chia sẻ