Tòa nhà Thanh Bình (N01, N02 và N07)

Tòa nhà Thanh Bình (N01, N02 và N07)
Xem chi tiết

Khu đô thị HD Mon - Mon city

Khu đô thị mon city 4 hàm nghi
Xem chi tiết

Trung tâm thương mại Lotte

HNK Security cung cấp dịch vụ bảo vệ cho TTTM Lotte (Lotte Shopping Plaza) từ năm 2017 đến nay
Xem chi tiết

Tòa nhà Lotte Center Hà Nội

Toà nhà Lotte
Xem chi tiết

Tòa nhà Hanoi Landmark 72

HNK SECURITY cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp từ năm 2011 đến nay
Xem chi tiết