TUYỂN CAN BỘ QUẢN LÝ MỤC TIÊU KHU VỰC MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HNK (HNK SECURITY) tuyển dụng cán bộ quản lý từ ca phó trở lên tại các mục tiêu khu vực miền Nam
Xem chi tiết

TUYỂN CAN BỘ QUẢN LÝ MỤC TIÊU KHU VỰC HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HNK (HNK SECURITY) tuyển dụng cán bộ quản lý từ ca phó trở lên tại các mục tiêu trên địa bàn Hà Nội
Xem chi tiết