Nhà máy Behn Meyer VSIP Bắc Ninh: Triển khai thêm vị trí bảo vệ

TÊN KHÁCH HÀNG: Chi nhánh Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam tại Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 14,đường 11, VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Khu vực: Bắc Ninh

Tổng số vị trí hiện tại: 2.5

Loại hình: Bảo vệ Nhà máy

Thời gian triển khai: 01/01/2018

 

Chia sẻ