Sự kiện

Giải pháp bảo vệ sự kiện và cung cấp các trang thiết bị sự kiện
Xem chi tiết

Kho & công trường

HNK Corp là đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể cho công trường: giải pháp về nhân sự, quản trị và vận hành hệ thống CCTV và các giải pháp quản lý tổng thể dị...
Xem chi tiết

Hệ thống chuỗi cửa hàng

HNK Corp là đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể quản lý các chuỗi cửa hàng
Xem chi tiết

Nhà máy - khu công nghiệp - nông trường

HNK Corp là đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể cho nhà máy, KCN bằng các dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp bằng con người, quản trị và vận hành hệ thống CCTV và t...
Xem chi tiết

Tòa nhà - Khu đô thị - văn phòng

HNK Corp - giải pháp an ninh tổng thể cho các tòa nhà
Xem chi tiết

Hệ thống ngân hàng

HNK Corp là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tổng thể về an ninh thông qua dịch vụ Managed Security Service hay còn gọi là Dịch vụ quản tr...
Xem chi tiết