Ngân hàng Việt Á

Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp HNK hiện đang cung cấp Giải pháp an ninh tổng thể cho Hệ thống Ngân Hàng Việt Á trên toàn quốc, bao gồm:

  • Dịch vụ bảo vệ tại các PGD / chi nhánh
  • Dịch vụ vệ sinh tại các PGD / chi nhánh
  • Dịch vụ áp tải tiền
  • Dịch vụ bảo vệ kho quỹ
  • Cung cấp giải pháp & hệ thống báo động kho quỹ, báo động ATM ...

Với nhiều năm kinh nghiệm & cung cấp giải pháp an ninh tổng thể cho hệ thống Ngân hàng, HNK rất vinh dự được Ngân hàng Việt Á lựa chọn là đối tác tin cậy từ năm 2015 đến nay.

Chia sẻ