Dự án: Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen

Thái Nguyên “chốt” ưu đãi cho các dự án của Samsung

Sau nhiều cuộc thương thảo giữa Thái Nguyên và Samsung, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa thông qua phương án ưu đãi đầu tư cho các dự án của Samsung.

Nhiều ưu đãi

Ngày 12-6, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về ưu đãi đầu tư đối với Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Dự án Sản xuất các bộ vi xử lý và mạch tích hợp của Công ty Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd và 2 dự án công nghệ cao của 2 công ty con thuộc Tập đoàn Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình.

Theo đó, Thái Nguyên giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm tiếp theo cho 1 dự án (Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên) kể từ khi hết thời hạn miễn, giảm theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp).

Ngoài ra, việc hỗ trợ hạ tầng được thực hiện cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Công ty Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd và 2 công ty con thuộc Tập đoàn Samsung đầu tư tại tổ hợp công nghệ cao tại khu công nghiệp Yên Bình.

Phương thức hỗ trợ là hỗ trợ 50% tiền thuê hạ tầng cho các dự án của Tập đoàn Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên (tổng diện tích được hỗ trợ tiền thuê hạ tầng tối đa là 100 ha).

Chia sẻ