Dự án: Nhà máy Doosung Tech

(HBĐT) - Ngày 22/10, Ban quản lý các KCN tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Doosung Tech Company Limited Việt Nam và thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện thoại di động Doosung Tech Việt Nam tại KCN Lương Sơn. Tới dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và huyện Lương Sơn.

 

Dự  án có tổng mức đầu tư 10 triệu USD, tương đương 212 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 24.716 m2, tại KCN Lương Sơn, thực hiện mục tiêu sản xuất, lắp ráp linh kiện điện thoại di động. Khi bước vào sản xuất - kinh doanh ổn định sẽ đạt 48 triệu sản phẩm/năm, tương đương 450 tấn sản phẩm/năm, thực hiện doanh thu 28 triệu USD, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 918.000 USD/năm. Vòng đời thực hiện dự án đến năm 2/2/2057. Dự án đặt mục tiêu tháng 10/2013 thực hiện thủ tục xây dựng và môi trường; từ tháng 10/2013-4/2014 xây dựng cơ bản, từ tháng 3/2014-5/2014 lắp đặt máy móc, sản xuất thử; từ 6/2014 đi vào sản xuất - kinh doanh.

 

       

Trưởng Ban quản lý các KCN Trần Văn Phúc trao giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Doosung Tech Company Limited Việt <st1:country-region w:st="on" style="box-sizing: border-box;">Nam và thực hiện dự án tại KCN Lương Sơn.

 

Chia sẻ