Dự án: Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen

Dự án: Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen
Xem chi tiết

Ngân hàng Việt Á

Ngân hàng Việt Á
Xem chi tiết

Dự án: Nhà máy Foxconn

Dự án: Nhà máy Foxconn
Xem chi tiết

Dự án: Nhà máy Doosung Tech

Dự án: Nhà máy Doosung Tech
Xem chi tiết

Dự án: Nhà máy YoungBo vina

Dự án: Nhà máy YoungBo vina
Xem chi tiết

Trang Trại TH True Milk

Trang Trại TH True Milk
Xem chi tiết

Tòa nhà Thanh Bình (N01, N02 và N07)

Tòa nhà Thanh Bình (N01, N02 và N07)
Xem chi tiết

HD Mon

HD Mon
Xem chi tiết

Trung tâm thương mại Lotte

HNK Security cung cấp dịch vụ bảo vệ cho TTTM Lotte (Lotte Shopping Plaza) từ năm 2017; Năm 2018 công ty HNK tiếp tục được Lotte tin tưởng lựa chọn là nhà cu...
Xem chi tiết

Dự án: Tòa nhà Lotte Center Hà Nội

toàn nhà lotte
Xem chi tiết