Ngân hàng Việt Á

Với nhiều năm kinh nghiệm & cung cấp giải pháp an ninh tổng thể cho hệ thống Ngân hàng, HNK rất vinh dự được Ngân hàng Việt Á lựa chọn là đối tác tin cậy từ....
Xem chi tiết

Dự án: Nhà máy Foxconn

Dự án: Nhà máy Foxconn
Xem chi tiết

Dự án: Nhà máy Doosung Tech

Dự án: Nhà máy Doosung Tech
Xem chi tiết

Dự án: Nhà máy YoungBo vina

Dự án: Nhà máy YoungBo vina
Xem chi tiết

Trang Trại TH True Milk

Trang Trại TH True Milk
Xem chi tiết

Tòa nhà Lotte Center Hà Nội

Toà nhà Lotte
Xem chi tiết

Tòa nhà Hanoi Landmark 72

HNK SECURITY cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp từ năm 2011 đến nay
Xem chi tiết