Câu chuyện truyền cảm hứng: Tập thể là ngôi nhà chung gắn bó

Câu chuyện của nhân viên: Trần Văn Tâm - Số hiệu: 14830 - Tập thể là ngôi nhà chung gắn bó
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Tình yêu nhỏ thành tình yêu lớn

Câu chuyện của nhân viên: Hoàng Bá Ân - Số hiệu: 15447 - Tình yêu nhỏ trở thành tình yêu lớn
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Công việc gì cũng phải yêu nghề

Câu chuyện của nhân viên: Nguyễn Ngọc Hòa - Số hiệu: 5228 - Công việc gì cũng phải yêu nghề
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Chuyện của Hà Nội

Câu chuyện của nhân viên: Bế Văn Hiếu - Số hiệu: 14668 - Chuyện của Hà Nội
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Ước mơ nối ước mơ

Câu chuyện của nhân viên: Phạm Anh Thùy - Số hiệu: 15546 - Ước mơ nối ước mơ
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Tôi ước mình có một công việc ổn định

Câu chuyện của nhân viên: Bùi Thị Anh (Khu vực Nghệ An) - Số hiệu: 15777 : Tôi ước mình có một công việc ổn định
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Tự hào là người nhân viên HNK thân yêu

Câu chuyện của nhân viên: Phạm Anh Vinh (Đội trưởng khu vực Bắc Ninh) - Số hiệu: 4765 : Tự hào là người nhân viên HNK thân yêu
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Đất lành chim đậu

Câu chuyện của nhân viên: Đỗ Thanh Tùng (Đội trưởng chuỗi hệ thống California) - Số hiệu: 1143: Đất lành chim đậu
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Chọn con tim hay nghe lý trí

Câu chuyện của nhân viên: Văn Hậu (Ca phó mục tiêu Nhà máy nước Núi Tiên TH - Nghệ An) - Số hiệu: 12988: Chọn con tim hay nghe lý trí
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: HNK - Cố lên chàng tân binh

Câu chuyện của nhân viên có biệt danh: Chàng Béo - Số hiệu: 1826: HNK - Cố lên chàng tân binh
Xem chi tiết