Câu chuyện truyền cảm hứng: Ước mơ nối ước mơ

HNK - Câu chuyện truyền cảm hứng

  • Họ và tên: Phạm Anh Thùy
  • Số hiệu: 15546
  • Khu vực: Hà Nội

Câu chuyện của tôi là:  Ước mơ nối ước mơ

Ước mơ của em ngày trước là công an nhưng do điều kiện không cho phép nên em chọn làm bảo vệ. Sau 04 tháng đi làm tại mục tiêu Tây Hồ Tây, gia đình không có ý kiến gì về công việc em đang làm. 

Về mục tiêu, em được phân công làm tại phòng trực Camera, được Đội Trưởng Đạt quan tâm và hỗ trợ, các anh ở đây ai cũng ok rất hỗ trợ nhân viên mới.

Dù không được làm công an, nhưng em hiểu nghề bảo vệ cũng có những đặc thù giống với công an nên em thấy ước mơ của em có phần vẫn được thực hiện.

P/s: Chúc bạn công tác tốt và luôn đồng hành cùng HNK bạn nhé 

Chia sẻ