CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG: HNK GROUP CHỖ DỰA NIỀM TIN TRONG TÔI

CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG: HNK GROUP CHỖ DỰA NIỀM TIN TRONG TÔI
Xem chi tiết

CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG: NỮ AN NINH

Câu chuyện của nhân viên Quách Thị Tâm - Số hiệu: 15099 - Nữ An Ninh
Xem chi tiết

CÂU CHUYỆN TRUYỀN CẢM HỨNG: TÔI LÀM NGHỀ BẢO VỆ

Câu chuyện của Đội trưởng Đỗ Văn Đạt - Số hiệu: 14808 - Tôi làm nghề bảo vệ
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Gói xôi sắn đi làm mang tình yêu của vợ

Câu chuyện của nhân viên: Phạm Minh Hải - Số hiệu: 13896 - Gói xôi sắn đi làm mang tình yêu của vợ
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Đam mê từ lúc nào không biết

Câu chuyện của nhân viên: Lê Thị Hiên - Số hiệu: 12156 - Đam mê từ lúc nào không biết
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Hạnh phúc khi làm công ty HNK

Câu chuyện của nhân viên: Lê Viết Đạt- Số hiệu : 15574 - Hạnh phúc khi làm công ty HNK
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Phép màu covid

Câu chuyện của nhân viên: Nguyễn Khăm Kẹo - Số hiệu: 15486 - Phép màu covid
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: câu chuyện về nụ cười

Câu chuyện của nhân viên: Phạm Văn Hiệu - Số hiệu: 3261 - câu chuyện về nụ cười
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: A Lử lên tỉnh thực tế

Câu chuyện của nhân viên: Hầu A Chín - Số hiệu: 15530 - A Lử lên tỉnh thực tế
Xem chi tiết

Câu chuyện truyền cảm hứng: Bình thường nhưng không tầm thường

Câu chuyện của nhân viên: Bùi Hồng Quân - Số hiệu: 14952 - Bình thường nhưng không tầm thường
Xem chi tiết