Camera

.
Xem chi tiết

Ổ cứng

.
Xem chi tiết

Đầu ghi hình

.
Xem chi tiết

Switch

.
Xem chi tiết

Camera

Hệ thống CCTV camera là một hệ thống camera giám sát theo dõi, ghi lại mọi diễn biến tại khu vực mà người dùng cần quan sát. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ....
Xem chi tiết

Phụ kiện

.
Xem chi tiết