Cổng dò kim loại

Cổng dò kim loại
Xem chi tiết

Máy soi chiếu hành lý

Máy soi chiếu hành lý,HNK
Xem chi tiết

Thiết bị nhiệt độ khuôn mặt HFSecurity RA08T-M

Thiết bị nhiệt độ khuôn mặt HFSecurity RA08T-M
Xem chi tiết

Cổng xoay

.
Xem chi tiết

Cổng tốc độ

.
Xem chi tiết

Rào chắn

.
Xem chi tiết

Cửa quay ba chân

.
Xem chi tiết